Startsida -
i
nnehåll

> Att slussa
> Artiklar
> Bildreportage
> Historik
> Nyheter
> Omgivning & Strandhugg
> Om föreningen
   
Sicklaslussen
> Sicklaslussens vänner

> in english...

 

Sicklaslussens
vänner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster@sicklasluss.se

1889-07-07 Protokoll från Sankt Josefsföreningen utflykt till Nacmanäs

Sankt Josefsföreningen - Katholska Handtverkareföreningen Kolping, Katholischer Gesellen Verein Stockholm

Protokoll sammanträdet Söndagen den 7 Juli 1889. (Utflykt till Nacka).

Kl. fyra på e.m. anträdde Apst.Vicarien i sällskap med flera medlemmar färden till Nackanäs. Föreningens tross som bestod av en tät matsäck transporterades af tvenne män ner till Barnängsbryggan och derefter sjöledes till ort och ställe. En afdelning i Apst Vicariens sällskap föredrogo att på dennes önskan tåga vägen till fots. Då Apst Vicarien med svit ankom till Nackanäs stöttes på en fiolspelare, som ögonblickligen engagerades att gå i täten och spela marscher, under det färden fortsattes ett stycke bortom de s.k. Nacka qvarnar. Ankomna till behaglig plats satte man sig ner vid "smörgås och öl", hvarpå följde lekar och sång intill dess Apst. Vicarien förestälde 6 á 7 stycken fulla exemplar af "kyrkofäderna". Det egna namnet förklarades med en liten historia från H. Hs vistelse i Göteborg. Som bäst deran uppkom i något äfventyrligt hufvud längtan efter en härligare natur. På konstigt slingrande stigar fördes sällskapet till en lägre invid sjön belägen bergsplatå, hvilken alla funno förtjusande. Några medlemmar som tränat sig på kegelbanan vid Nackanäs ankommo nu beledsagade af en vägvisare. Sång och sillsallat serverades och skål skulle på sistone äfven drickas för H.H. Talaren liksom salig "Dumbom", kom af sig vid ingången, men slöt dock ej där han började utan fortsatte och åstadkom stor munterhet. Då nu skymningen började lägra sig öfver nejden, bröt man upp och anträdde hemfärden, och till väckandet af nytt lif i sällskapet hade H.H. frikostligheten att under vägen bjuda samtliga deltagare på kaffe och punsch å Nackanäs värdshus. Apst. Vic. föreslog dervid en skål för hr. Degen särskildt med afseende på att hans äldste son Claes hemkommit från sin utländska resa. En af herrarne hade derpå den takt att i en ny skål för Apst. Vic. "bättra vad som fordom brast". Färden derifrån till staden företogs af nästan alla till fots. Stämningen var nu den mest friska och sång och skämt förkortade vägen. Kl ½ 12 ankom truppen i den bästa förtrolighet till staden och skildes man derefter nöjd med sin dag.

[...som pdf]


>> Tillbaka till Artiklar...