Startsida -
i
nnehåll

> Att slussa
> Artiklar
> Bildreportage
> Historik
> Nyheter
> Omgivning & Strandhugg
> Om föreningen
   
Sicklaslussen
> Sicklaslussens vänner

> in english...

 

Sicklaslussens
vänner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster@sicklasluss.se

Sicklaslussen vänner

Sicklaslussen hålls genom Föreningen Sicklaslussens försorg öppen med till största delen ideella krafter. För att bibehålla verksamheten behöver föreningen stöd från såväl föreningsmedlemmar som sponsorer.

Sponsorprogrammet Sicklaslussens vänner ger sponsorer publicitet genom bl a:
- Logotype med länk på www.sicklasluss.se [se högra spalten]
- Annonsutrymme på sjökorten över Sickla sjö och Järlasjön
- Annonsutrymme i utskick till medlemar
- Annonsutrymme på anslagstavlor
- I mån av möjlighet, samannonsering vid tidningsannonser avseende slussevenemang.

Kontakta Föreningen Sicklaslussen så får ni veta mer!

Länkar
>
Kontakta Föreningen Sicklaslussen.
Länkar till andra ideella intresseorganisationer
> Nordens alla kanaler.- Unik sammanställning av Sveriges kanaler och slussar
>
Önne sluss - Byggprojekt som visar att det fortfarande kan byggas nya slussar i Sverige
> Veteranbåten - Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar
>
Sveriges Ångbåtsförening - Sveriges Ångbåts Förening SÅF ses ofta vid Sicklaslussens Dag

>
Klubb Maritim - Förening för Sjöfarts och Fartygshistoria har många bra Maritima länkar

>
Saltsjön-Mälarens Båtförbund SMBF - Båtlivsfrämjandet
> Föreningen Allmogebåtar - Intresseförening för allmogebåtar, bl a med museum på Fjäderholmarna
>
Sjöstadens kanotklubb - Hammarby sjöstads kanotklubb, nedanför Hammarbybacken