Startsida -
i
nnehåll

> Att slussa
> Artiklar
> Bildreportage
> Historik
> Nyheter
> Omgivning & Strandhugg
> Om föreningen
   
Sicklaslussen
> Sicklaslussens vänner

> in english...

 

Sicklaslussens
vänner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster@sicklasluss.se

Sicklaslussen - Historik

Vattenleden över "Duvnäsviken-Kolbotten-Järlasjön-Sickla Sjö (tidigare Långsjön)- Hammarby Sjö-Mälaren" har nyttjats av båtfarare och slädförare i mer än ett årtusende.

"Järlaleden", som denna gamla vikingaväg har kommit att kallas, har kunnat användas som en alternativ förbindelse mellan skärgården och Birka. Men torde i och med landhöjningen relativt tidigt blivit avsnörpt för att sedan framför allt nyttjas vintertid. Spår av den gamla Vintertullen kan fortfarande skönjas vid Södermalms södra strand.

Vid 1500-talets början låg Järla- och Sicklasjöarnas yta någon meter över Hammarby sjö. Man beslutade då att höja Hammarby sjö för att öka fallhöjden mot Saltsjön och därmed ge mer kraft åt den mjölkvarn som låg vid nuvarande Kvarnholmen/Danvikstull. När nivåskillnaden mellan sjöarna försvann tilltog snabbt trafiken mellan Södermalm i Stockholm till Sickla- och Järlasjöarna. Det fraktades varor från Nacka ström i Järlasjön och senare även folk som ville se sig om i omgivningarna eller förlusta sig på Nackanäs Wärdshus.

"Hammarbyleden" som genom utsprängning vid Danvikstull sänkte Hammarby Sjö med ca fem meter stängde effektivt av vattenvägen. Men efter en långdragen rättslig tvist beslutades om byggnationen av Sicklaslussen vilken vattenfylldes första gången 1929.

Sicklaslussen har varit hotad flera gånger, med temporära avstängningar på 70-talet såväl som 2000-talet. Verksamheten drivs nu ideellt av Föreningen Sicklaslussen, med stort stöd från de formella ägarna Nacka Kommun och Stockholms Stad.

900-talet  Vikingarna vid Järlasjön och Sickla sjö hade vattenförbindelse både väster- och österut.
1100-talet Landhöjningen stängde östra vägen Kolbotten-Duvnäs varefter farkoster måst dras däröver.
1300-talet Sickla- och Järlasjön utgör en del av den gamla Kungsleden / Vinterleden från skärgården.
1500-talet Gustav Vasa dämmer upp Hammarby sjö till samma nivå som Järlasjöarna.
1913          Beslut att Hammarby sjö ska sänkas till Saltsjöns nivå genom utsprängning av Danvikskanalen.
1917          Sickla farled stängs när byggnationen av Hammarbyleden och Hammarbyhamnen påbörjas.
1930          Sickla sluss vattenfylls första gången 1929 varefter sluss med tillhörande farled öppnas året efter.
1978          Järlasjön avlyses som allmän farled.
1980          Sicklaslussen stängs.
1982          Föreningen Sicklaslussen bildas.
1984          Sicklaslussen öppnas den 11 maj 1984 åter för båttrafik.
1999          Sicklaslussen stängs för ombyggnad med anledning av vägbygget Södra Länken.
2003          Sicklaslussarna öppnas den 11 maj 2003 åter för båttrafik.
Sicklaslussen ägs av Stockholms Stad & Nacka Kommun. Förvaltas av Föreningen Sicklaslussen
.

 

Länkar och dokument
> Ångslupar
- passagerartrafik på Hammarby Sjö och Sicklasjön
> Historiska artiklar - finns under Artikelfliken på denna site

> Sicklaöns historik - med utvikningar on Sickla, Alphyddan, Finntorp, Storängen, Järla m.m. finns väl beskriven på Nacka Kommuns infobank
> Figurer och ritningar -(pdf)