Startsida -
i
nnehåll

> Att slussa
> Artiklar
> Bildreportage
> Historik
> Nyheter
> Omgivning & Strandhugg
> Om föreningen
   
Sicklaslussen
> Sicklaslussens vänner

> in english...

 

Sicklaslussens
vänner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster@sicklasluss.se

Exempel på mediabevakning av Dennispaketet, Södra Länken och Sickla Sluss
1996

ALTERNATIV STAD RATAR MILJÖPRÖVNING
Svenska Dagbladet 1996-06-15
Alternativ Stad och Miljöförbundet Jordens Vänner lämnar den utökade miljöprövningen av Dennisöverenskonunelsen och Storstockholms Miljöorganisationers TrafIkråd. Politikerna bakom Dennispaketet har inte på någon punkt tagit hänsyn till resultatet av miljöprövningama av Norra och Södra Länken. Genom att delta i miljöprövningen har
miljörörelsen indirekt legitimerat Dennispaketet beslutsprocesken, menar organisationen.

SÖDRA LÄNKEN SPLITlRAR DENNlSLÄGRET
Österholm, Peo Svenska Dagbladet 1996-06-23
M och fp har bordlagt två detaljplaner i Södra Länken för att sätta press på s att samtidigt ta fram detaljplanen för Sickla Sluss. Men mp påstår att s har sagt att Sickla
Sluss är en del av Österleden och därför ska inte beslut tas under den här mandatperioden.
- Socialdemokraterna har uttryckligen förklarat att Sickla Sluss ingår i Österleden. Ändrar de sig spricker koalitionen, det har vi gjort klart, säger Åke Askensten, mp.
M och fp vill däremot tvinga s att ta fram detaljplanen på Sickla Sluss under sonunaren för att kunna ta beslutet i höst.

KAMPEN OM MAKTEN ÖVER PLATSEN I STOCKHOLM
(debatt) Sederholm, Magnus Svenska Dagbladet 1996-06-21
I Sverige är det inte krig som förstör värdefulla miljöer utan brister i det politiska systemet. Politikerna saknar lojaliteter till platserna och är beredda att förstöra dem för att förverkliga en ide. Platsen har makt över våra sinnen och präglar oss antingen vi vill det eller ej, skriver Magnus Sederholm. Poeterna har kanske inte större förmåga än andra att registrera denna påverkan, men väl att omvandla den i språk och betydelser. Största hotet just nu mot Stockholms unika värden och känsliga miljöer personifIeras av regionens trafiklandstingsråd Claes Ånstrand. Traftklandstingrådets spadtag drabba nu i stället för Riddarholmen andra
historiska miljöer - som t.ex Bellevueparken vid stadens norra entre, skriver Magnus Sederholm, ordiOrande iOr stiftelsen Stolta Stad.

GLOBEN - ETT KRAFTCENTRUM SÖDER OM SÖDER SOM KAN BLI GRÖNARE Bengtsson, Bo, Carlsso~, Christer Stockholms Näringsliv Nr 2 1996-07-05
Stadshypotek Fastigheter Norr som är huvudägare till Globen City räknar med att kunna slåss med andra köpcentra inte minstp.g.a de utvecklingsmöjligheter som fInns med dels snabbspårvägen till Alvik via Liljeholmen, dels Södra Länken.

GRODOR I SICKLA SJÖ
Willen, Lasse, Klarin, Gustav NaturmorgonIPl kl. 06.03 1996-07-06
N aturskyddsioreningens Pår Isaeson säger att Dennispaketet konuner att innebära att motorlederna kring Stockholm skär av många viktiga grönområden. Han vill att det ska ske en mental förändring hos konununer och parkförvaltningar så att vattenmiljön i Stockholm ses som något positivt.
- Det vet man ju att där vägar är måste vattnet tas bort och kulverteras, täckdikas och tyllas igen, säger Isacson.

DEMOKRATIN MASTE FÖRSVARAS (debatt)
Åhlund, Johannes Göteborgs-Posten 1996-07-27
De som säger att dagens unga saknar politiskt engagemang är insiktslösa och trångsynta. Kanske kan
man säga att engagemanget i dag är mer individuellt än det var 1968. I dag ockuperas visserligen inga kårhus, men däremot blockerar man Vägverkets kontor i Stockholm i protest mot Dennispaketet. Engagemanget varierar i styrka och tar sig andra uttryck, men visst [mus det hos dagens unga. Att vara politiskt engagerad innebär inte nödvändigtvis att man stiger in i partipolitiken, skriver Johannes AWund, politiskt fri.

EN LÄNK ELLER LED? (ledare)
Carlströll1, Bengt Stockholms Tidningen 1996-08-02
Alla koalitioner bygger på kompromisser, så även den röd-gröna i Stadshuset. En av de svåraste nötterna att
knäcka var Dennisöverenskonunelsen som s tillsannnans med m och fp skrivit under. V och mp är svurna fIender till Dennispaketet och dess trafIkleder, skriver Bengt Carlström. Koalitionen fick dock hjälp på vägen: Det skulle inte bli några statliga garantier till Öster- eller Västerleden de närmaste tyra åren. Partierna enades därmed om att inte ta beslut om några detaljplaner för dessa leder. Nu konuner en ny strid för var Södra Länken slutar och var Österleden tar vid. Studerar man Vägverkets broschyrer har mp rätt. Oavsett vad man tycker om Österleden borde det naturliga vara att binda ihop Södra Länken med Värmdöieden vid Nacka Port. Med tanke på det tomma skrammel som mp ägnade sig åt förra gången är tipset för dagen att det blir en detaljplan för området. Problemet är att göra det på ett sådant sätt att mp inte tappar hela sitt miljöansikte, skriver Bengt Carlström på ledarsidan.

SÖDRA LÄNKEN KAN SPRÄCKA DEN RÖDGRÖNA KOALITIONEN
Hallberg, Anna-Karin, Persson, RalfLokal-TV StockholmfTV4 kl. 19.45 1996-07-29 Hallerby, Lena Svenska Dagbladet 1996-07-31
Frågan om Södra Länken slutar väster om Sickla kanal som mp anser, eller om den går ända fram till Värmdöieden, som s anser, kan spräcka den rödgröna koalitionen i Stadshuset. Enligt Magnus Nilsson på t'q"aturskyddsföreningen i Stockhohns län gäller bara de statliga lånegarantierna för Södra Länken fram till Sickla kanal, något som bekräftas av Hans Jenefors på Vägverket: - Vi har dock begärt statliga garantier även för den delen hos regeringen och hoppas på ett beslut nu till hösten. Enligt uppgörelsen 1994 mellan s, mp och v ska inga beslut om detaljplaner där delar av Österleden ingår tas under mandatperioden. Mp anser att vägsträckan är en del av Österleden, medan s tycker det är självklart att den nya detaljplanen för området kring Sickla kanal tas upp i kommunfullmäktige i september. Men i så fall är koalitionen upplöst, enligt mp.

NY LÖSNING FÖR SÖDRA LÄNKEN VID SICKLA PÅ GÅNG
Hallberg, Anna-Karin Lokal-TV StockhohnJTV4 kl. 18.051996-08-07
S jobbar nu med en ny lösning för detaljplanen för Österleden och Södra Länken vid Sickla kanal. Enligt Bertil Karlberg, s, stadsbyggnadsborgarråd, är ambitionen att skapa en kompromiss som håller ihop koalitionen i stadshuset och samtidigt fullfölja
Dennisöverenskommelsen. Karlberg vill dock inte säga vad det handlar om. En nedgrävd Centralbro är en kompromiss som mp skulle välkomna. - Ja, det tror jag, om man inte bygger Österleden, ja, säger Åke Askensten, mp, ledamot i kommunstyrelsen.

KRIS KRING SÖDRA LÄNKEN KAN LÖSAS
Almgren, Jan Dagens Nyheter 1996-08-17 Hallerby, Lena Svenska Dagbladet 1996-08-17
Finansborgarrådet Mats Hulth, s, räknar med att kunna rädda koalitionen med mp och v, genom att dela detaljplanen för Södra Länkens dragning vid Sickla kanal i två delar. Den västra delen läggs fram för fullmäktige medan den östra återremitteras till Stadsbyggnadskontoret. På så sätt undviker Hulth att
Södra Länken rar ett tvärt slut inne i tunneln under Hammarbyberget. Mp, som tidigare hotat att spränga koalitionen med s om planen läggs fram, ska svara på måndag.
- Jag är nog optimistisk, säger kretsloppsborgarrådet Krister Skånberg, mp. Margareta Olofsson, v, accepterar kompromissen fullt ut.

DENNISDEBATTEN DELAR STADSHUSMAJORlTETEN
Rennerstedt, Lisa Lokal-TV Stockholm TfV 4 kl. 17.301996-08-19
Hetast just nu i Dennisdebatten är Mats Hulths, s, kompromissförslag om Södra Länken-Österleden. Tvisten står om var Österleden börjar och Södra Länken slutar, något som oppositionsborgarrådet Carl Cederschiöld är oförstående till: - Jag var med och förhandlade fram
Dennisöverenskommelsen och det var fullständigt glasklart för dem som förhandlade vad som var Södra Länken och vad som var Österleden. Margareta Olofsson, v, håller inte med utan hänvisar till ansökan från Vägverket. Riksdag och regering gav garantier för det som kallades Södra Länken och som gick fram till Sickla sluss, hävdar hon.

MILJÖRÖRELSEN OENIG OM SÖDRA LÄNKEN
Svenska Dagbladet 1996-08-31
- Moderaterna har fel när de påstår att det finns ekonomiska garantier för motorvägen öster om Sickla
kanal. Garantierna räcker bara till området väster om kanalen, säger Ålie Askensten, mp, som i fredagens SvD kallades "oseriös" av moderaterna för sin kamp mot Södra Länken. Askensten vill stoppa samtliga motorvägssatsningar eftersom han anser att de leder till ökad biltrafik, fler olyckor och fler cancerfall. Stockholmspartiet anser att mp gör allt för att klamra sig fast vid makten. Stella Fare, grulJpledare rör sp, menar att s flyttar fram positionerna och mp backar om Södra Länken.

VARFÖR SÅA BRÅTTOM MED DETALJPLAN VID SICKLA KANAL? (debatt)
Mackegård, Janet, Magnusson, Björn, Sjöstedt, StigStockholms Tidningen 1996-08-30
Det finns starka skäl att avvakta med en detaljplan för gränstrakterna mellan Österleden och Södra Länken. Utfommingen är beroende av den trafikpolitik och de beslut om Österleden som tas i samband med höstens kontrollstation. Och vilken betydelse rar Centralbron i tunnel, skriver Janet Mackegård m.fl. Det vore bättre att lägga en detaljplan för Sickla som den skulle se ut om Österleden inte byggs - sedan kan planen ändras om det blir aktuellt. Vi måste visa att vi menar allvar med ytterligare prövning och utredning om Öster- och Västerleden, skriver Janet Macliegård, Vällingby, Björn Magnusson, Skärholmen, och Stig Sjöstedt, Hässelby, Nätverket socialdemokrater rör omprövning av Dennis.

"SLUTA LEKA OM SÖDRA LÄNKEN"
Almgren, Jan Dagens Nyheter 1996-08-30
- Nu får det vara slut på miljöpartiets och Åke Askenstams lekstuga, säger oppositionsborgarråd Carl Cederschiöld med adress till Mats Hulth som verkar acceptera mp:s krav när det gäller Södra Länken.
Ceders~lriöld anser också att det är en självklarhet att Nacka- och Värmdöbor ska kunna ta sig ut på riksvägsnfiiet ut8.rl dit behöva: ta vägen genom stan.

MP SKA ÖVERVAKA ATT DEL AV SÖDRA LÄNKEN EJ BYGGS
Akerman, Lisbeth StockholmsnyttlRadio Stockholm kl 07.001996-08-29
Miljöpartiets medlemsmöte gav förhandlarna i uppgift att säkerställa att den östra delen av vägbygget vid Sickla sluss ej utförs. Enligt Åke Askensten hade man befarat att Vägverket skulle kunna bygga med en s.k arbetsplan utan att en detaljplan tagits fram.

VÄSTLIG ÖSTERLED LÖSER DENNlSKNUT?
Carlström, Bengt Aktuellt I Politiken 1996-09-06 Carlström, Bengt Stockholms Tidningen 1996-09-06
Både trafikIandstingsrådet Claes Ånstrand, s, och stadsbyggnadsborgarrådet Bertil Karlberg, s,
är i sak positiva till Riddarholmskommittens förslag. Men båda undrar vem som ska stå för den extra kostnaden det skulle medföra. - Det hade varit att föredra om kommitten redan i sitt betänkande hade pekat på möjliga fmansieringar, säger Bertil Karlberg. I alternativ ett ersätts Centralbron med en biltunnel. I alternativ två lar en västlig Österled ersätta både Centralbron och Österleden med en tunnel syd-nord. Kommittens ordrörande Gertrud Sigurdsen anser att förslaget om en nordsydlig biltunnel bör utredas vidare trots merkostnaden om 9 mdr kr.

MlLJÖMlNlSTERN VILL ÄNDRA DENNlSPAKETET
Hallerby, Lena Svenska Dagbladet 1996-09-05
Miljöminister Anna Lindh är uppriktigt glad över Riddarholmskommittens förslag om Tredje Spåret och rivning av Centralbron. - Jag hoppas att man tar till sig något av de spännande
alternativen och åtminstone bygger den kortare biltunneln, som i dag verkar mer möjlig kostnadsmässigt, säger hon. Vem som ska betala vill Anna Lindh inte svara på direkt. Men då staten är med och fmansierar Dennispaketet anser hon att parterna bör diskutera hur medlen bäst används.

VAD HÄNDER MED DENNlSPAKETET? (debatt)
Malmsten, Bo Väg- Och Vattenbyggaren Nr 4 1996-09-02
Insikten om att Stockholmsregionen behövde en politisk kraftsamling låg bakom Dennisöverenskommelsen mellan m, fp och s i september 1992. Alternativet hade varit fortsatt politisk handlingsförlamning, skriver Bo
Malmsten. Projektet har tre likvärdiga mål: förbättrad miljö, ökad tillgänglighet och förbättrade förutsättningar för regional utveckling. Ska Stockholmsregionen kunna hävda sig i den allt hårdare kampen om jobben måste den la ett väl fimgerande traftksystem. Dennis uppfYller dessa krav, skriver Bo Malmsten, Regionplane­ och trafikkontoret, Stockholms läns landsting.

BORTGLÖMD KANAL I FOKUS
Österholm, Peo Svenska Dagbladet 1996-09-11
Vill det sig riktigt väl eller illa kanske världens blickar riktas mot Sickla. Miljarder TV-tittare kanske ser OS härifrån år 2004, och enligt Dennisöverenskommelsen ska en motorled byggas. På två "ekodukter" ska man kunna gå över leden utan att märka den. Medan Stockholms politiker strider om var Österleden börjar
råder det ingen tveksamhet bland Nackas politiker. - Österleden börjar vid Vänndövägen, säger Anita Hagelbäck, fp, kommunalråd i Nacka.

"POLITIKER OCH TEKNIKER LEVER I HELT SKILDA VÄRLDAR"
Johansson, Anna Corporate Computing 1996-09-11
Per Olof Sahlström, projektchef rör Dennispaketets vägprojekt, tycker att det viktigaste i hans egen roll är att la fram och skynda på de politiska besluten. - Politik och teknik lever i helt skilda världar när det
gäller planering och tidsplanering. J .. .! Mötet mellan det irrationella politiska systemet och den rationella projektorganisationen kan upplevas som mycket frustrerande för många medarbetare i projektet, säger han.

"SPRÄCKER SOCIALDEMOKRATERNA DENNlSÖVERENSKOMMELSEN?" (debatt)
Cederschiöld, Carl, Nilsson, Elwe Dagens Nyheter 1996-09-23
I kväll ska fullmäktige i Stadshuset behandla detaljplanen för Södra Länken vid Sickla sluss. Står s fast vid sin uppgörelse med mp har s övergett Dennisöverenskommelsen för att kunna regera vidare,
skriver Carl Cederschiöld och Elwe Nilsson. Nu lar det vara slut på förseningar och dubbla budskap, annars kommer Dennisöverenskommelsen snart att dö sotdöden. Norra Länken är snart fYra år försenad, Södra Länken fem år och Österleden sex år. Förseningarna kostar ca 150 Mkr i månaden. Ett tungt ansvar faller på s som nu bara har två alternativ: antingen föreslå åtgärder som återupprättar förtroendet för deras vilja att stå vid överenskommelsen, eller så måste vi konstatera att s valt att låta överenskommelsen falla, skriver Carl Cederschiöld, m borgarråd och gruppledare i stadshuset, och Elwe Nilsson, m landstingsråd och ordrörande rör m i länet.

MER PENGAR TILL SÖDRA LÄNKEN
Beckman, Petter Dagens Nyheter 1996-09-22
Regeringen föreslår i budgetpropositionen ekonomiska garantier för den omstridda delen av Södra Länken vid Sickla kanal. Riksdagen har tidigare beviljat 5,1 mdr kr i garanti och nu tillkommer 1,2 mdr kr för den nya
sträckan. När stadsgarantierna kan betalas ut är osäkert eftersom m och fp har förklarat att de inte tänker stödja biltullarna förrän de vet om Dennislederna blir verklighet.

DENNlS AVTALET KAN OMFÖRHANDLAS
Almgren, Jan Dagens Nyheter 1996-09-21 Johansson, Anders Metro 1996-09-21
Mats Hulths, s, uttalande om att han är villig att omförhandla Dennispaketet ["ar olika reaktioner. Margareta Olofsson, v miljö- och fritidsborgarråd, är mycket positiv liksom Michael Arthursson, c gruppledare. - Vi är för vår del beredda att ta fortsatt ansvar för
Dennispaketet. Verkligheten har dock förändrats sedan överenskommelsen ingicks 1992, säger oppositionsborgarrådet Jan Björklund, fp. Carl Cederschiöld, m, anser däremot att det inte fInns någon Dennisöverenskommelse längre. Han vill inte ha någon omfiirhandling.

MlLJÖPRÖVNlNG STÖRSTA SEGERN (analys)
Beckman, Petter Dagens Nyheter 1996-09-19
Gatu- och fastighetsborgarråd Annika Billström har skickligt lyckats la miljörörelsen att känna sig delaktig i Dennispaketet utan att behöva ändra på så mycket. Krister Skånberg, mp, sitter kvar som borgarråd trots att hans parti övervägt att lämna koalitionen i protest mot Dennispaketet, skriver Petter Beckman. En avgörande
seger för mp vanns dock redan 1994, då mp och v fick igenom kravet på ny miljöprövning före beslut. I miljökretsar ses miljöprövningarna som en framgång. De har bidragit till att planeringen för både Norra och Södra Länken försenats två år. Eftersom en omförhandling är trolig efter Riddarholmskommittens förslag till centraltunnel kan det spela en viktig roll att allt ännu står öppet, konstaterar Petter Beckman.

HULTH VILL OMFÖRHANDLA DENNlSP AKETET
Bodström, Cecilia, Persson, RalfLokal-TV StockholmJTV 4 kl. 17.301996-09-20
Mats Hulth, s, säger att han är beredd att omförhandla Dennispaketet. Den s.k kontrollstationen i höst anser han vara ett lämpligt tillfälle till funderingar. Hulth medger att Dennispaketet är dåligt förankrat. Men m i Stockholm är inte alls beredda till omförhandlingar. - Nej, det blir ingen omförhandling. Vi har skrivit brev till Göran Persson och talat om att vi inte kommer att gå med på några biltullar om de tvekar att bygga vägar för pengarna. Någon strafibeskattning av länets bilister är vi inte med på, säger Elwe Nilsson, m.

TROTS HOT OM AVHOPP FRÅN DENNlS KORTAS SÖDRA LÄNKEN
Bokström, Stefan, Petren, Viveka ABC/SVT2 kl. 22.00 1996-09-23
Konununfullmäktige i Stockholm har beslutat att korta Södra Länken trots att m och fp har hotat med att hoppa av Dennisuppgörelsen vid ett sådant beslut. M menar att de accepterar att man använder biltullar för att fInansiera Dennisvägarna om vägarna byggs som överenskommet och enligt tidsplanen. Mats Hulth säger sig vara villig att sitta ner och diskutera och överenskommelsen ska förändras, utvecklas och
justeras, tillsammans med inblandade partier och med regeringen.

BESLUT OM SÖDRA LÄNKEN KAN STJÄLPA HELA DENNlSPAKETET
Bokström, Stefan, Bendjelloul, Johan ABC/SVT2 kl. 19.10 1996-09-23
Stadshusets beslut i kväll om Södra Länken kan bli avgörande för hela Dennispaketet. M hotar att hoppa av
om den rödgröna koalitionen driver igenom sin linje. Beslutet om 100 meter väg vid Sickla sluss skjuts upp enligt en överenskommelse mellan s och mp, men m och fp har ställt som ultimatum att om mp ["ar som de vill så är Dennispaketet illa ute. Mats Hulth, s, regerar stan tillsammans med Dennismotståndare samtidigt som s är ett av partierna bakom Dennisöverenskommelsen. På senare tid har balansgången sett allt vingligare ut. Elwe Nilsson, m, säger att utan garantier att både Sicklabiten och Österleden blir av så fmns det inget som kan la matt rösta för biltullar i riksdagen.

ATT BAXA DENNlS (ledare)
Carlström, Bengt Stockholms Tidningen 1996-09-23
S kan under inga omständigheter ensamma stå kvar vid biltullar. I en valrörelse skulle m utnyttja detta faktmn gång på gång. Ett sådant val klarar inte s, skriver Bengt Carlström. Det vi nu bevittnar när det gäller den storstilade Dennisöverenskommelsen mellan s, m och fp utgör ett talande exempel när det gäller sönderfallets konst. Att s stoppar vid Sickla kanal har fått m och fp att gå i taket. En väg ut ur trasslet kan vara att förmå fp och m att gå med på en omförhandling av de mer kontroversiella inslagen som Österleden och
Västerleden. Oddsen för att Hulth ska klara frågan om biltullarna är dock tämligen osäkra, skriver Bengt Carlström på ledarsidan.

SÖDRA LÄNKEN SKA KAPAS
Beckman, Peter Dagens Nyheter 1996-09-24 Metro 1996-09-24
Stockholms kommunfullmäktige klubbade igår detaljplanerna för Södra Länken. Efter påtryckningar från mp och v har dock beslutet om de 150 m väg vid passagen vid Sickla kanal skjutits på en obestämd framtid.

HlJLTH DISKU1ERAR HELST DENNIS I RO
Hallerby, Lena Svenska Dagbladet 1996-09-24
Omförhandling eller inte var frågan när Stockholms konnnunfullmäktige på måndagen debatterade
Dennispaketet. S kritiserade m för att inte rösta för lagen om bilavgifter i riksdagen senare i höst utan att man har garantier för att Ringen byggs. Carl Cederschiöld, m, krävde besked av finansborgarrådet Mats Hulth, s, om vad denne menar med att Dennispaketet bör omförhandlas. Hulth ville istället diskutera paketet med m och fp, samt med företrädare för regeringen. Omröstningen om detaljplanen för Sickla sluss blev kaotisk. Två vänster- och två centerpartister röstade för s-förslaget, med motiveringen att de genom att rösta för Södra Länken, i stället lyckades stoppa Österleden.

CENTERN OCH VÄNSTERN FÅR FÖRKLARA SITT RÖSTANDE I DENNISFRAGAN
Bokström, Stefan, Bendjelloul, JohanABC/SVT2 kl. 19.301996-09-24
Efter beslutet i stadshuset igår har v och c fått förklara varför de plötsligt röstade för något de egentligen är
emot. Stella Fare, sp, sade i konnnunfullmäktige att hela partier ägnar sig åt rent mygel. Hon bad mp förklara förslagets formulering om att "området öster om den västra kanten av den södra ekodukten ska undantas från beslut i kväll". Södra Länken godtogs i går i konnnunfullmäktige, utom en snutt vid Sickla. Enligt en överenskonnne1se mellan mp och s, röstade mp för Södra Länken, mot att Sicklabiten sköts upp. Mats Hulth, s, blev vinnaren då han lyckades hålla ihop sin stadshuskoalition samtidigt som en del av Dennisuppgörelsen gick igenom - detta genom att gjorde båda sidor lagom besvikna.

"OMPRÖVA HELA DENNISPAKE1ET"
(debatt)
Björklund, Jan Dagens Nyheter 1996-09-27
Nyckeln i Dennispaketet är att balansera trafIkens funktionsförmåga med miljöns och stadsmiljöns krav. De
nya kringfartslederna ska byggas i tunnel för att minimera miljöingreppen, vägtullarna ska både betala projekten och stimulera till minskat bilåkande och en mångmiljonsatsning ska lyfta kollektivtrafIken, skriver Jan Björklund. Visar kontrollstationens avstämning att paketet inte går ihop ekonomiskt så måste det ändras. Det måste ske en omförhandling. lnom kort konnner fp i Stockholm att lägga ett förslag till punkter som bör diskuteras. T.ex ska Norra Länken, Södra Länken och Yttre Tvärleden (utom Västerleden) fullföljas enligt plan. Samtliga kollektivtrafIksatsningar måste fullföljas men Västerleden bör däremot lyftas ur paketet av miljö- och ekonomiska skäl, skriver Jan Björklund, fp.

FP VILL OMPRÖVA DENNISPAKETET
Toivonen, Eva StockhoImsnyttlRadio Stockholm kl. 09.00 1996-09-27
Fp vill att Dennispaketet omprövas, Västerleden slopas och att man avvaktar med beslut om Österleden till efter sekelskiftet. I en debattartikel i DN skriver Jan Björklund, fp, att mycket har hänt sedan uppgörelsen skrevs under för fYra år sedan och det är dags att ta en rejäl diskussionsomgång med de övriga Dennispartierna.

FP VILL HA NY FÖRHANDLING OM DENNIS
Österholm, Peo Svenska Dagbladet 1996-09-28
Istället för Österleden kan fp i Stockholm tänka sig en breddad Essingeled och/eller Essingeledens Bronnnagren. Fp vill även diskutera lägre avgift förEssingeleden än för övriga Ringen. Jan Björklund, fp, konstaterar att ekonomin för Dennisprojekten inte är äventyrad men att tidsplanerna har havererat: Mycket har hänt sedan uppgörelsen skrevs under för fYra år sedan och det är dags att ta en rejäl diskussionsomgång med de övriga Dennispartierna. Fp konnner att rösta nejtill Tredje Spåret i ytläge om inte frågan om en nedgrävning av Centralbron löst. Partiet tänker inteheller rösta för det liggande biltullsförslaget. Pengar till nedgrävning kan tas från Västerleden - partiets gamla hatobjekt.

-------------------------------------------------------

SÖDRA LÄNKEN Byggtid: 1998-2003.
Tre detaljplaner reglerar huvudtunnlarna för Södra Länken (Hammarbyhöjden-Hammarbyhanmen-Johanneshov­ Årsta).A1la tre godkändes av Stadsbyggnadsnänmden 941213. Miljökonsekvensbeskrivningen för Södra Länkens tunnlar är godkänd av länsstyrelsen. En fördjupad miljöprövning av länken har gjorts och denna ska ligga till grund för politikerna vid beslutet om detaljplanerna. Förhandlingar om ett genomförandeavtal mellan Stockholms kommun och Vägverket pågår.
För Nynäsvägen finns två detaljplaner: Skärmarbrinks trafikplats (Nynäsvägen, Sockenvägen, Gamla Enskede), NynäsvägenlSödra Länken (EnskedevägenlSofielundsvägen, Globen). För Skärmarbrink har samråd skett och efter den fördjupade miljöprövningen önskar kommunen att Nynäsvägen sänks ytterligare två meter där. Finansieringen av detta är oklar. Vägverket beräknar att Skärmar brinks trafikplats ej kommer att blir klar samtidigt som övriga delar av Södra Länken. Förslag till detaljplan för Skärmarbrink är utställt under tiden 960829-960920.
Detaljplanen för tunnelmymringen vid Gu1lmarsplanlHuddingevägen ställdes ut i juni 1996 och Vägverket har reviderat vägarbetsplanen.
Detaljplan för Huddingevägen över Årstafåltet har varit ute på samråd med två alternativ. Kommunen har valt Älvkä1levägsalternativet. Detaljplanen för trafikplatsen vid Åbyvägen (det s k Alb
ymotet) har varit utställd. Stadsbyggnadsnämnden godkände planen i maj och kommunstyrelsen tog 960605 beslut om att föreslå att kommunfullmäktige ska anta detaljplanen. Vid möte 960909 ska fullmäktige ta beslut om planen.
Vid kommunfullmäktiges möte 960909 ska beslut tas om tillägg till detaljplan för Södra Länken inom EnskedefåItet, Enskede Gård, Hammarbyhöjden, Johanneshov, Årsta, östberga. Tillägg till detaljplan för Södra Länkens arbetstunnel vid ARla inom EnskedefåItet och Årsta. Tillägg till detaljplan för Södra Länkens arbetstunnel vid Slakthuset inom Johanneshov.

NACKAPORT Byggtid: 1997-2001.
Nacka kommuns samtliga detaljplaner för Nacka Port har vunnit laga kraft. Nacka kommun har även godkänt ram och genomförandeavtalet med Vägverket.
Detaljplanen för Sickla sluss inom Stockholms kommun godkändes av Stadsbyggnadsnämnden 960509 med undantag för delen öster om Sickla kanal. Planen överlämnades därefter till kommunfullmäktige för antagande.
Förhandlingar om genomförandeavtal mellan Stockholm och Vägverket pågår för denna del.
Österleden Byggtid: 2000-2004.
För Stockholms stad har de regerande partierna s, mI' och v i sin regeringsplattform skrivit in att inga detaljplanebeslut för Österleden ska tas ino1l1 Stockholms stad under partiernas nuvarande mandatperiod.
Detaljplan för Norra Länkens förlängning mot Österleden, den s k Gärdestunneln mellan Uggleviken och Frihamnen, är ej påbörjad (Stockholm).
Detaljplanerna Frihamnen och Frihanmen-Saltsjön var ute på samråd i slutet av 1993 och planar betet har därefter varit vilande. Riksantikvarieämbetet avslutaCk i januari 1994 studierna i Saltsjön utan att finna några skeppsvrak som ska bevaras ..
Inom Nacka kommun antogs 951218 detaljplanen för delen vid Svindersviken, västra Sicklaön. Planen har vunnit laga kraft.

[...som pdf]

>> Tillbaka ...