Startsida -
i
nnehåll

> Att slussa
> Artiklar
> Bildreportage
> Historik
> Nyheter
> Omgivning & Strandhugg
> Om föreningen
   
Sicklaslussen
> Sicklaslussens vänner

> in english...

 

Sicklaslussens
vänner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster@sicklasluss.se

2008-03-11 Gunnar Jansson utses till hedersmedlem i Föreningen Sicklaslussen
Gunnar Jansson har genom mångårigt och engagerat arbete i Föreningen Sicklaslussen allt sedan föreningens bildande bidragit till stor kulturgärning, Sicklaslussens bevarande och främjandet av sjölivet i Nacka och därför utsetts till Hedersmedlem i Föreningen Sicklaslussen.

Gunnar Janssonuppvaktades vid Föreningen Sicklaslussens årsmöte med blommor och ett hedersmedlemskap i Föreningen Sicklaslussen.

Gunnar var en av initiativtagarna när Föreningen Sicklaslussen startades för 26 år sedan. Han är fortfarande aktiv och en starkt drivande kraft i föreningen.

Hedersplaketten delades ut av vice ordförande Anders Österlund.

Hela Föreningen Sicklaslussen och alla andra slussentusiaster utbringar ett fyrfaldigt leve
- HURRA HURRA HURRA HURRA -
och önskar Gunnar ytterligare många aktiva år inom föreningen.

[...som pdf]

/2008-03-11 Föreningen Sicklaslussen - "Hedersmedlem 2008"
/text - Ingemar Åkerblom
/foto - Jan Sparrman

Gunnar Jansson o Anders Österlund

>> Tillbaka ...