Startsida -
i
nnehåll

> Att slussa
> Artiklar
> Bildreportage
> Historik
> Nyheter
> Omgivning & Strandhugg
> Om föreningen
   
Sicklaslussen
> Sicklaslussens vänner

> in english...

 

Sicklaslussens
vänner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster@sicklasluss.se

2008-11-19 Föreningen Sicklaslussens miljömöte

Den 19 november hade Föreningen Sicklaslussen ett föreningsmöte i Dieselverkstaden. Vi hade bjudit in två föreläsare, som båda höll föredrag om miljö. Vi var många som samlats för att höra föredragen. 31 personer var närvarande. Kerstin Blix var tidigare miljöansvarig för Hammarby sjöstad och hade som uppgift att åstadkomma ett hållbart samhälle. Uppdraget var att spara på energin, prioritera kollektivtrafik framför biltrafik och sortera sopor. Nu i backspegeln så är Kerstin ganska nöjd med hur uppgiften har kunnat lösas. Hammarby sjöstad är energisnålt. Hushållsavfall rötas och blir till energirik gas, som kan återanvändas mm. Men framför allt, Hammarby sjöstad är ett ljust och trevligt samhälle. Energisparåtgärder behöver inte leda till att ett samhälle blir fattigare. När du passerar GlashusETT i Hammarby sjöstad, så titta in där och se hur man kan lösa uppgiften att ta fram ett hållbart samhälle på ett smart och modernt sätt.

Hur mår Järlasjön?

Birgitta Held Pauli har ett bevakningsansvar av miljön för Nacka Kommun. Nyligen har man i Järlasjön genomfört en fiskeundersökning. Fiskeundersökningar säger mycket om den ekologiska balansen i sjön. Undersökningen genomfördes under juli månad, då fisknät placerades ut på sammanlagt 34 ställen över hela sjön. I undersökningen har man också tagit reda på syrgas och temperaturprofilen på olika djup i sjön.

Temperatur och syrgasmätning

Järlasjön är en förhållandevis djup sjö med ett maxdjup på 24 m. Vattnet är skiktat så att på 6 metersnivån har vattentemperaturen sjunkit till 5 - 6 grader C. Normalt i en skiktad sjö så sjunker syrgasmättnaden långsamt för att vara lägst på den lägsta nivån. Järlasjön är en näringsrik sjö som de senaste åren haft kraftig algtillväxt under sommarsäsongen. Algväxterna fastnar i språngskiktet på 6 metersnivån där algerna dör och bryts ned. Detta förklarar varför syrgasmättnaden sjunker snabbt på denna nivå där praktiskt taget allt syre förbrukas. Efter språngskitet blir vattnat återigen syrerikare, för att sjunka ned mot noll, när man når 20 meters djup.

Fiskeundersökning

Järlasjön är en artrik sjö. Här finns både gädda, gös, lake och aborre, som är den dominerande fisken. Sammanlagt påträffades 10 arter. Däremot är fångsterna liten. De flesta aborrarna som fångades små. Storaborre, som behövs för den ekologiska balansen i sjön var sällsynt och bör enligt undersökarna helst få vara kvar i sjön och inte fångas!

Slutsats

Järlasjön har snabbt fått en försämrad ekologisk balans. Algblomingen, som inträffat de senaste åren, är ett dåligt tecken. Det grumliga vattnat försvårar jakten för rovfisken. Nedbrytningen av alger försämrar syremättnaden. Tillväxten av småfisk kan också påverkas av den stora algtillväxten.

Kommunen går nu vidare för att finna förklaring till varför ekologin försämrats och lovade återkomma med resultat nästa år.

Efter föredraget utbröt en intensiv diskussion. De var många som kunde bekräfta den försämring av fisket och och vattnet i Järlasjön som skett. Från både Hästhagen och Nackanäs talade man om de stora mängder skum som bildas i vikarna. Bilder från Ekudden visade de slamlager som förs ut från Kyrkviken. Gäddfångsterna i sjön har minskat drastiskt.

Det är många som är intresserade av vad som händer med vår sjö. Mötet välkomnar att kommunen söker finna orsaken till förändringen och önskar att kommunen därefter vidtar åtgärder för att återställa sjön i det skick den var på 80-talet.

Kommunen kommer att lägga ut undersökningen på Nackas hemsida inom kort, så att du själv kan läsa. Provfiske Järlasjön 2008 - (som pdf i nytt fönster)

[...som pdf]

/2008-11-19 Föreningen Sicklaslussen - "Föreningen Sicklaslussens miljömöte"
/text: Bjarne Hanson


>> Tillbaka till Artiklar...