Startsida -
i
nnehåll

> Att slussa
> Artiklar
> Bildreportage
> Historik
> Nyheter
> Omgivning & Strandhugg
> Om föreningen
   
Sicklaslussen
> Sicklaslussens vänner

> in english...

 

Sicklaslussens
vänner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster@sicklasluss.se


Slussdag den 21 augusti 2004

klicka på bilderna så blir de större

                  

Den 21 augusti 2004 anordnades Sicklaslussens dag. Ran satsade i första hand sin aktivitet på att attrahera Hammarby Sjöstads-bor och gick i kontinuerlig trafik mellan Lottens brygga och Järla sjö med ciceronen Kaj Nyman. Alla turer var fullsatta och vi hade säkerligen kunnat haft åtminstone 50 procent fler passagerare. Våra veteranbåtar kom troget, och vi hade 6 veteranbåtar som tuffade runt på Järlasjön och som också väckte stor uppmärkssamhet för de boende i Järla Sjö där de sökte hamn.
Samtliga foton i detta bildreportage tagna inom och runt slussområdet.
Foto: Ingemar Åkerblom

Slussåret 2004 började annars svagt under våren och under maj och juni genomfördes relativt få slussningar. Det viktigaste skälet härtill var med största sannolikhet det dåliga vädret. Säsongen i augusti och september var däremot över förväntan och slutresultatet blev därför gott. Sammanlagt har 202 båtar slussat under året. Därav har 77 slussningar genomförts med Ran. Under Sicklaslussens dag den 21 augusti hade vi 25 slussande båtar. Sammantaget innebar det färre slussande båtar under detta år med 202 båtar mot 284 förra året. På goda grunder förutser vi att nästa år kommer att bli bättre, då området vid Järla sjö kommer att ha färdigt sin småbåtshamn. Föreningen har också beslutat att vidta marknadsföringsåtgärder för att öka slussningsverksamheten.

> tillbaka till Bildreportage