Startsida -
i
nnehåll

> Att slussa
> Artiklar
> Bildreportage
> Historik
> Nyheter
> Omgivning & Strandhugg
> Om föreningen
   
Sicklaslussen
> Sicklaslussens vänner

> in english...

 

Sicklaslussens
vänner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster@sicklasluss.se


Städdag 2017-08-02

klicka på bilderna så blir de större

     

En gång var tredje år tömmer vi mellankanalen för inspektion och rensning.

Utan vatten är det enkelt att inspektera portar, ventiler och dagvattenutlopp.

Det är också bra att bli av med diverse stenas och skrot som dumpats i kanalen under året. Just detta år fann vi färre cyklar än det brukar finnas, men fler datorer - vet inte vad detta säger om våra moderna fritidsintressen:-) ....

Detta år fick vi också hjälp av M/S Ran och dess besättning att rensa under Fredells träbro. Där var det mest rostiga kundvagnar i fångsten

Foto: Ingemar Åkerblom / Lennart Rosberg

 

> tillbaka till Bildreportage