Startsida -
i
nnehåll

> Att slussa
> Artiklar
> Bildreportage
> Historik
> Nyheter
> Omgivning & Strandhugg
> Om föreningen
   
Sicklaslussen
> Sicklaslussens vänner

> in english...

 

Sicklaslussens
vänner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster@sicklasluss.se


Fokus Kyrkviken
2018-05-26

klicka på bilderna så blir de större

      

Under 2018 gick diskussionerna om dagvattenrening och bevarande av Kyrkviken varma. Initiativet Rädda Järlasjön drev frågorna om förbättrade vattenrening samt avledning av förorenat dagvatten bort från den känsliga Järlasjön. Efter domstolsprövning fick Nacka Kommun dock rätt att bygga en stor öppen reningsanläggning i Kyrkviken, annekterande en större vattenyta samt den naturliga strandlinjen. Med tanke på att denna planerade anläggning erbjuder begränsad rening, gick diskussioner i lokala medier och föreningar höga.

I maj 2018 tog jar fram kameran och fotograferade några båtar som just denna dag passerade den ännu oförstörda Järlasjöns ännu oförstörda Kyrkvik. .

Foto: Ingemar Åkerblom

> tillbaka till Bildreportage